OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podmínky vypůjčení

Fyzická osoba

Při zapůjčení fyzickou osobou požadujeme:

  • 2 platné doklady totožnosti (např. OP,ŘP)
  • zálohu v hotovosti dle ceníku

Právnická osoba

Pro zapůjčení zařízení právnickou osobou požadujeme:

  • 2 platné doklady totožnosti (např. OP,ŘP)
  • předložení originálního výpisu z obchodního rejstříku
  • předložení originálního živnostenského listu
  • písemná objednávka

Pokud nesplňujete uvedené podmínky požadujeme zálohu až do výše pořizovací ceny zařízení!

 

Doba nájmu

Doba pronájmu je stanovena při výpůjčce. Tuto dobu lze telefonicky prodloužit nebo stroj vrátit dříve než bylo sjednáno při výpůjčce. Nájemce uhradí nájemné pouze za dobu pronájmu.

U cen uvedených v ceníku t.j.1 - 5 dní , 6 - 14 dní a 15 dní a více se rozumí cena pronájmu za 24 hod. Cena na víkend je od pátku 14:00 do pondělí 8:00.

 

NÁJEMNÍ SMLOUVA

 

 

V NETOLICÍCH DNE 31.1.2016